Mír, milosrdenství a Boží požehnání
Dnes jsem byl u bratrance v nemocnici, abych ho navštívil, a když jsem se vrátil domů, najedl jsem se, pomodlil se polední a odpolední modlitby a spal.
A zdálo se mi o mém zesnulém strýci, otci syna, kterého jsem byl na návštěvě, a on se od něj stále vracel. Byl jsem v koupelně a dveře Khamy jsou rozdělené. Přepážka dole není průhledná a horní přepážka je průhledná.Postaví se a udělá močovou lázeň přede dveřmi do koupelny, ve které jsem já