Přečtěte si o výkladu snu o potratu od Ibn Sirina

Hoda
Sny o Ibn Sirinovi
HodaKontrolováno: léčebna13. března 2022Poslední aktualizace: před 3 měsíci

Výklad snu o potratu Odkazuje na různé významy a interpretace, které se liší od jedné vize ke druhé. Je to kvůli různým událostem, které se ve vizi odehrávají, a také stavu, ve kterém se vizionář nachází, a tomu, co může vidět o různých událostech během vize jako stejně jako ve skutečnosti. Prostřednictvím našeho článku vám vysvětlíme nejdůležitější interpretace vidění potratu ve snu ve všech případech.

Výklad snu o potratu - tajemství výkladu snu
Výklad snu o potratu

Výklad snu o potratu

 • Vidět potrat ve snu naznačuje problémy, které budou snít v nadcházejícím období trápit.
 • Člověk, který ve snu vidí, že potratí mužský plod, to je důkaz, že se zbaví některých starostí, kterými právě prochází.
 • Potrat ve snu pro ženu je symbolem toho, že projde těžkým obdobím, kterým prochází.
 • Vidět potrat ve snu a cítit se smutně naznačuje obtížný psychologický stav, kterým snílek trpí, a neschopnost se z něj dostat.
 • Nepřetržité vidění potratu ve snu naznačuje, že život věštce se zlepší a že získá velké bohatství.

Výklad snu o potratu od Ibn Sirina 

 • Ibn Sirin vysvětlil, že vidět potrat je důkazem některých obtížných událostí, které věštec zažil a které obecně ovlivňují jeho vidění.
 • Člověk, který ve snu vidí, že potratí dítě a vidí ho, je důkazem toho, že uslyší špatné zprávy o někom, koho miluje.
 • Potrat nepřetržitě ve snu je důkazem toho, že snící dostane to, co si přeje, a že se zbaví zátěže a tlaků, kterými v současné době trpí.
 • Vidět potrat a pláč ve snu, podle interpretace Ibn Sirina, naznačuje pád do velké pohromy, která bude potřebovat více času na vyřešení.

Výklad snu o potratu pro svobodné ženy 

 • Vidět potrat ve snu pro svobodnou ženu naznačuje, že brzy bude trpět velkým finančním problémem.
 • Potrat ve snu pro svobodnou ženu je důkazem neúspěchu, který zažije, ať už ve studiu nebo v práci, ale rychle ho překoná.
 • Svobodná žena, která ve snu vidí, že potratí velké dítě, to je důkaz, že bude trpět nějakými rodinnými problémy, které ji budou smutnit.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že potratí dítě ze své vlastní vůle, pak je to důkaz, že v jejím životě je podvodná osoba a brzy se ho zbaví.
 • Vidět svobodnou ženu, která potratila dítě, když není vdaná, naznačuje spoustu obsedantních myšlenek a myšlenek, které ji rozptylují.

Výklad snu o potratu pro jinou osobu

 • Vidět potrat známé osoby ve snu pro svobodnou ženu a její pláč naznačuje, že někdo z jejích blízkých se dostane do problémů, ale rychle je překoná.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že její sestra potratila své dítě a ona plakala, znamená to, že její sestra neustále potřebuje její pomoc.
 • Svobodná žena, která ve snu vidí, že její matka potratí chlapce, je důkazem toho, že se zbaví velkého problému ve svém životě a bude žít v míru.
 • Potrat ve snu pro svobodné ženy je důkazem toho, že existují myšlenky, které ji vyčerpávají a neví, jak je ovládat.

Výklad snu o potratu dvojčat

 • Vidět dvojčetný potrat ve snu pro svobodnou ženu naznačuje, že v nadcházejícím období bude čelit velké finanční krizi a bude trpět smůlou.
 • Svobodná žena, která ve snu vidí, že potratí krásné dítě, je důkazem toho, že při plnění svých snů bude trpět určitými obtížemi.
 • Potracení dvojčat svobodné ženy ve snu je důkazem toho, že se zbaví velké události, která ji zaměstnávala.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že potratila dvojčata, pak je to důkaz, že brzy uslyší nějaké špatné zprávy.
 • Vidět potrat dvojčat ve snu pro svobodné ženy a pláč naznačuje, že promeškají některé dobré příležitosti a v důsledku toho budou cítit výčitky svědomí.

Výklad snu o potratu pro vdanou ženu 

 • Vidět potrat pro vdanou ženu ve snu naznačuje, že v nadcházejícím období bude trpět velkým manželským problémem.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že potratí krásné dítě, pak je to důkaz, že brzy bude trpět velkou psychologickou krizí.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že potratí chlapečka, to je důkaz, že se zbaví některých starostí, kterými právě prochází, a bude žít v klidu.
 • Potrat ve snu pro vdanou ženu a pocit smutku je důkazem výčitek svědomí kvůli některým věcem, které ve svém životě dělá.
 • Vidět vdanou ženu ve snu, že má dvojče potrat, je důkazem toho, že její manžel bude čelit problémům ve své práci.

Výklad snu o potratu pro vdanou ženu, která není těhotná

 • Vidět ve snu potrat pro vdanou ženu, která není těhotná, naznačuje, že bude žít v blaženosti a štěstí a že se zbaví zátěže, kterou je zaujatá.
 • Potrat ve snu pro vdanou ženu, která není těhotná, je důkazem jejího neustálého myšlení a touhy po těhotenství.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že potratí muže, a cítí se šťastná, je důkazem úspěchu a brzy dostane, co si přeje.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že se snaží potratit své dítě, pak je to důkaz finančních potíží, kterými v současné době trpí.
 • Potrat ve snu pro vdanou ženu, která není těhotná, naznačuje zlepšení její finanční situace a život v blaženosti a prosperitě.

Výklad snu o potratu pro vdanou ženu a vidění krve

 • Vidět potrat ve snu pro vdanou ženu a vidět krev naznačuje, že bude trpět problémem se svým manželem, jehož řešení bude trvat dlouho.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že potratí dítě, a vidí krev, pak je to důkaz psychického stavu, kterým trpí, a pocitu úzkosti po dlouhou dobu.
 • Potrat ve snu pro vdanou ženu bez krve je důkazem toho, že brzy otěhotní a že v tomto období bude trpět zdravotním problémem.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že potratila krásné dítě, pak je to důkaz, že ztratí něco, co miluje, a v důsledku toho bude smutná.

Výklad snu o potratu pro těhotnou ženu 

 • Vidět potrat ve snu pro těhotnou ženu naznačuje strach z porodního procesu, pocit úzkosti a neustálé myšlení.
 • Pokud těhotná žena ve snu vidí, že potratila chlapce a plakala, pak je to důkaz, že se zbaví zdravotní krize, kterou právě trpí.
 • Těhotná žena, která ve snu vidí, že potratí své dítě z vlastní vůle, to svědčí o psychickém stavu a stresu, kterým během těhotenství trpí.
 • Vidět potrat krásné dívky ve snu pro těhotnou ženu naznačuje, že v současném období trpí velkými starostmi a problémy.
 • Pokud těhotná žena ve snu vidí, že neúmyslně potratí dítě, je to důkaz toho, že je třeba chránit své zdraví a být opatrní.

Výklad snu o potratu mužského plodu pro těhotnou ženu

 • Vidět ve snu těhotnou ženu, která potratila mužský plod, naznačuje, že ve svém životě brzy utrpí velkou zdravotní krizi.
 • Pokud těhotná žena ve snu vidí, že podstupuje mužský potrat a cítí se šťastná, pak je to důkaz, že brzy porodí a zbaví se všech nebezpečí, kterými prochází.
 • Těhotná žena, která ve snu vidí, že potratila dívku a cítila se smutná, je důkazem její silné touhy mít krásnou dívku.
 • Vidět mužský potrat ve snu pro těhotnou ženu naznačuje, že uslyší nějaké špatné zprávy o někom blízkém.
 • Krásný mužský potrat ve snu pro těhotnou ženu je důkazem toho, že brzy utrpí velkou finanční krizi.

Výklad snu o potratu pro rozvedenou ženu 

 • Vidět rozvedenou ženu na potratu ve snu naznačuje, že projde několika krizemi, které je obtížné řešit sama.
 • Potrat ve snu pro rozvedenou ženu je důkazem obtíží, které zažívá a nese mnoho povinností sama.
 • Pokud rozvedená žena ve snu vidí, že potratila dítě svého bývalého manžela, pak je to důkaz špatných vztahů mezi nimi v současné době.
 • Neustále vidět potrat ve snu pro rozvedenou ženu naznačuje negativní změny, které se v jejím životě brzy objeví.
 • Rozvedená žena, která ve snu vidí, že potratí chlapce, to je důkaz, že získá novou práci a bude žít v prosperitě a štěstí se svými dětmi.

Výklad snu o potratu pro vdovu

 • Vidět ve snu vdovu na potratu naznačuje, že má potíže vyrovnat se s traumatem z odloučení od manžela.
 • Pokud vdova ve snu vidí, že potratila dívku, pak je to důkaz, že v současné době trpí velkou finanční krizí.
 • Potrat ve snu pro vdovu naznačuje, že stále přemýšlí o některých věcech, které ji vyčerpávají, a neví, jak se jich zbavit.
 • Vdova, která ve snu vidí, že jde k lékaři, aby potratila dítě, svědčí o pocitu neschopnosti unést další tlaky a zodpovědnost.
 • Vidět vdovu ve snu, že potratí dítě, naznačuje, že se zbaví starostí a bude žít v míru.

Výklad snu o potratu pro muže 

 • Vidět potrat ve snu pro muže naznačuje, že trpí finančními problémy a potížemi v jeho pracovní oblasti.
 • Pokud ženatý muž ve snu vidí, že jeho žena potratí malé dítě, pak je to důkaz problémů, které mezi nimi nastanou v nadcházejícím období.
 • Potratit dítě ve snu pro muže a cítit se smutně je důkazem osamělosti, kterou pociťuje obecně, a špatného psychického stavu.
 • Pro muže, který ve snu vidí, že potratí chlapce, je to znamení dobra a konec problémů, kterým čelí.
 • Pokud muž ve snu vidí, že existuje žena, kterou zná a která potratí své dítě, pak je to důkaz, že jsou některé věci, které ho vyčerpávají a neví, jak je ovládat.

Výklad snu o potratu jiné osobě

 • Vidět dítě někoho jiného potratit ve snu naznačuje obtíže a překážky, kterými věštec ve svém životě trpí.
 • Osoba, která ve snu vidí, že existuje žena, o které ví, že potratila své dítě, je důkazem neschopnosti stanovit si v životě správné cíle.
 • Svobodná žena, která ve snu vidí, že její sestra potratí chlapce, to je důkaz dobra, které získá a brzy dosáhne toho, co si přeje.
 • Vidět neznámou osobu, která potratila dítě ve snu, naznačuje nebezpečí, která obklopují snílek a neví, jak se jich zbavit.

Výklad snu o potratu pro mou sestru

 • Vidět potrat sestry ve snu naznačuje, že v nadcházejícím období bude velký problém, který snílek postihne.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že její sestra jde na potrat, je důkazem toho, že brzy upadne do velké finanční krize.
 • Sesterský potrat mužského dítěte ve snu naznačuje pozitivní změny, které nastanou v životě věštce.
 • Vidět potrat sestry ve snu, krásné dívce, naznačuje, že snílek ztratí někoho, kdo mu je drahý.
 • Muž, který ve snu vidí, že jeho sestra potratí plod mužského pohlaví, je důkazem, že získá zpět všechna svá práva a že se zbaví nespravedlnosti.
 • Potracení sestry ve snu a její intenzivní pláč jsou důkazem toho, že trpí velkou zdravotní krizí.

Jaká je interpretace snu o potratu v koupelně?

 • Vidět potrat v koupelně naznačuje, že diváka brzy postihne nějaká životní krize.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že potratí své dítě v koupelně, to svědčí o tom, že trpí závistí a musí se mít na pozoru.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že v koupelně potratí mužské dítě, pak je to důkaz dodržování náboženství a včasného plnění všech povinností.
 • Vidět potrat v koupelně a pláč naznačuje špatný psychický stav, kterým věštec prochází, a neschopnost se s ním vyrovnat.
 • Vidět potrat mladé dívky v koupelně a cítit se smutně naznačuje, že snílek bude trpět velkou zdravotní krizí.

Jaké jsou výklady snu o potratu dvojčat?

 • Vidět dvojitý potrat ve snu naznačuje, že snílek uslyší špatné zprávy a že bude trpět dluhy a překážkami.
 • Svobodná žena, která ve snu vidí, že potratila malé dítě a plakala, je důkazem toho, že brzy zažije nějaké problémy s rodinou.
 • Mužská dvojčata, která se ve snu potratí, je důkazem toho, že snílek bude trpět velkým problémem v oblasti práce.
 • Muž, který ve snu vidí, že potratí dívčino dítě, a cítí se smutný, je důkazem toho, že bude vystaven určitým překážkám a problémům, když dosáhne toho, co chce.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že potratila dvojče, a cítí se šťastná, pak je to důkaz, že v současném období trpí velkou zdravotní krizí.

Výklad snu o potratu a vidění krve

 • Vidět potrat mužského dítěte a sledovat krev ve snu naznačuje, že věštec bude brzy trpět problémem se svou rodinou.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že potratí dítě a vidí velké množství krve, pak je to důkaz, že bude žít klidnějším životem a také se zbaví starostí.
 • Potrat krásného dítěte a ztráta velkého množství krve je důkazem toho, že snílek bude čelit určitým obtížím a překážkám při dosahování některých ambicí, o které usiluje.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že potratila chlapce a cítila se smutná, je důkazem toho, že se její vztah s manželem brzy zlepší a bude žít v míru.

Výklad snu o těhotenství a potratu

 • Vize těhotenství a potratu naznačuje, že snílek se přestěhuje na lepší místo a že se zbaví starostí a obtíží, kterými prochází.
 • Pokud svobodná žena ve snu vidí, že otěhotní a poté potratí, je to důkaz, že upadne do velké finanční krize, ale rychle ji překoná.
 • Vidět těhotenství a potrat ve snu naznačuje, že snílek bude čelit některým skutečnostem, které ho učiní smutnějším.
 • Vdaná žena, která ve snu vidí, že otěhotní a pak náhle potratí, svědčí o špatných finančních podmínkách, kterými v současné době prochází.

Výklad snu o pokusu o potrat 

 • Vidět pokus o potrat ve snu naznačuje špatný psychologický stav diváka a neschopnost žít v míru.
 • Pokud vdaná žena ve snu vidí, že se pokouší o potrat, ale selže, je to důkaz, že bude trpět problémem se svým manželem, ale rychle ho překoná.
 • Vidět pokus o potrat a cítit se smutně ve snu naznačuje změny, ke kterým brzy dojde v životě věštce.
 • Muž, který ve snu vidí, že potratí chlapce a cítí se šťastný, to je důkaz, že zaplatí všechny dluhy a bude žít v prosperitě a štěstí.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.Povinná pole jsou označena *